تبلیغات
مشاوره صنعتی|سرمایه گذاری|اکسید روی|سولفات روی - آشنایی با تکنولوژی پینچ(Pinch Technology) -قسمت دوّم
تأمین مواد شیمیایی و صنعتی ، مشاوره سرمایه گذاری 09127150989
آشنایی با تکنولوژی پینچ(Pinch Technology) -قسمت دوّم
شنبه 25 مرداد 1393 ساعت ساعت 08 و 02 دقیقه و 55 ثانیه | نوشته ‌شده به دست الف منفرد | ( نظرات )

انتخاب Tmin اولیه

طراحی تجهیزات انتقال گرمایی همواره باید با قانون دوم ترمودینامیك مطابقت داشته تا از هر گونه تقابل(Crossover) دمایی بین جریان سرد و گرم ممانعت به عمل آید. به همین دلیل همیشه باید یک حداقل نیروی محركه برای انتقال گرما در فرآیند در نظر گرفته شود.بنابراین دمای جریان های سرد و گرم باید دارای یك اختلاف دمایی کمینه (Tmin) باشد.

این اختلاف دما را  از لحاظ ریاضی می توان به صورت زیر نوشت:

    =Tmin دمای جریان سرد (TC) -دمای جریان گرم (TH)  

مقدار Tmin  با استفاده از ثابت كلی انتقال حرارت (U) و هندسه مبادله کن حرارتی مشخص می‌شود. در یك شبكه طراحی، نوع مبادله کن حرارتی مقدار Tmin  در آنالیز پینچ را تعیین می کند.به عنوان مثال، مقدار اولیه Tmin برای مبادله کن پوسته- لوله 3-5°C (در بهترین حالت) است، در حالی  این مقدار برای مبادله کن‌های فشرده حدود 2-3°C خواهد بود.معادله انتقال گرما و پارامتر های آن یعنیQ،U،A وLMTD (لگاریتم اختلاف دمای متوسط) در شكل 4 نشان داده شده است.برای یك بار انتقال گرمای مشخص (Q) اگر مقادیر Tmin كوچك در نظر گرفته شوند، مساحت مورد نیاز افزایش یافته و در صورتی که مقدار Tmin  بزرگ انتخاب شود بازیابی گرما در مبادله کن كاهش یافته و نیاز یوتیلیتی‌ افزایش می‌یابد. بنابراین انتخاب مقدار Tmin  بستگی به دو عامل انرژی و هزینه اولیه دارد. این مفهوم با كمك منحنی‌ها مرکب و هزینه كلی روشن‌تر می‌شود. 


 مفهوم دمای پینچ چیست؟

پینچ فرآیند را به دو سیستم مجزا كه هر كدام در موازنه آنتالپی با یوتیلیتی است تقسیم می‌كند. نقطه ‌پینچ برای هر فرآیند نقطه واحدی است. بالای پینچ تنها یوتیلیتی گرم مورد نیاز است. پایین پینچ تنها یوتیلیتی سرد مورد نیاز است. بنابراین بنابراین برای یك طراحی بهینه هیچ گرمایی نبایستی در عرض پینچ منتقل شود. این به عنوان مفهوم كلیدی در تكنولوژی پینچ شناخته می‌شود.

به طور خلاصه تكنولوژی پینچ سه نتیجه كه پایه‌های طراحی شبكه عملی را شكل می‌دهند می‌دهد:

عدم وجود گرم كردن خارجی زیر پینچ.

عدم وجود سرد كردن خارجی بالای پینچ.

عدم وجود انتقال گرما در عرض پینچ.

تخلف از هر كدام از قوانین بالا نیازهای انرژی بیشتری را نسبت به مینیمم نیازهای تئوری ممكن نتیجه می‌دهد.

اصول كم و زیاد كردن:

نیازهای كلی فرآیند می‌تواند بوسیله مطرح كردن تغییرات فرآیند بیشتر كاسته شود (تغییرات در موازنه جرم وانرژی فرآیند). چندین پارامتر كه می‌توانند تغییر داده شوند مانند تبدیلات راكتور، فشار عملیاتی و نسبت برگشتی برج تقطیر، فشار تبخیر خوراك، چرخش دبی پمپ. تعداد تغییرات فرآیندی ممكن تقریباً نامحدودند. با بكاربردن قوانین پینچ همانطور كه در بالا توضیح داده شد شناسایی تغییرات در پارامترهای مناسب فرآیند كه تأثیر مساعدی بر مصرف انرژی خواهند داشت امكان پذیر است. این "قانون كم و زیاد كردن" نامیده می‌شود.

استعمال قوانین پینچ در مطالعه منحنی‌های مرکب رهنمودهای زیر را برای ما فراهم می‌كند:

افزایش (+) در انرژی جریان گرم بالای پینچ.

كاهش (-) در انرژی جریان سرد بالای پینچ.

این یك هدف یوتیلیتی گرم كاسته شده را نتیجه خواهد داد و هر

كاهش (-) در انرژی جریان گرم زیر پینچ.

افزایش (+) در انرژی جریان سرد زیر پینچ.

در یك هدف یوتیلیتی سرد كاسته شده نتیجه خواهد داد.

این رهنمودهای ساده یك منبع قطعی برای تنظیم انرژیهای گرمایی تنها مانند تبخیر یك برگشتی، انرژی كندانسی چرخش پمپ، و دیگران فراهم می‌‌كنند. اغلب تغییر دماها بیشتر از انرژی‌های گرمایی امكان پذیر است. هدف بایستی باشد

تغییر مكان جریانهای گرم از پایین پینچ به بالا و

تغییر مكان جریانهای سرد از بالای پینچ به پایین.

تغییرات فرآیندی كه می‌تواند در دستیابی به چنیین تغییراتی كمك كند ضرورتاً شامل تغییرات در پارامترهای عملیاتی زیری است:

دما – فشار راكتور

دماهای برج تقطیر، نسبت برگشتی، شرایط خوراك،‌شرایط چرخش پمپ، كندانسورهای میانی.

فشارهای تبخیر كننده.

دماهای مخزن ذخیره.

به عنوان مثال اگر فشار برای یك تبخیر كننده خوراك كم شود انرژی تبخیر می‌تواند از بالا یه پایین پینچ تغییر مكان پیدا كند. رهنمودها برای كاهش هر دو یوتیلیتی سرد و گرم.

اصول جاگذاری مناسب:

جدای از تغییرات در پارامترهای فرآیند انضمام مناسبی از تجهیزات كلیدی در فرآیند در رابطه با نقطه پینچ باید مورد توجه واقع شود. مفهوم پینچ "جاگذاری مناسب" (یكپارچگی در یك چنین روشی كه كاهشی در یوتیلیتی مورد نیاز از سیستم تلفیقی وجود دارد) برای این هدف استفاده می‌شود. اصول جاگذاری مناسب برای برجهای تقطیر، تبخیر كننده‌ها، موتورهای گرمایی، كوره‌ها، و پمپ‌های گرمایی توسعه داده شده‌اند. برای مثال یك تبخیر‌كننده یك مرحله‌ای دارای بارهای تبخیر و كندانس برابر بایستی به گونه‌ای قرار داده شوند كه هر دو بار دیگری را متعادل كنند و تبخیر كننده بتواند بدون هر گونه هزینه یوتیلیتی كار كند. این به این معنی‌ است كه جاگذاری مناسب تبخیر كننده در دو طرف پینچ و نه در عرض پینچ است.

علاوه بر اصول و قوانین پینچ فوق یك تعداد زیادی از فاكتورها باید در طول طراحی شبكه بازیابی گرما مورد توجه واقع شوند. مهمترین هزینه عملیاتی، هزینه اولیه، ایمنی،‌ قابلیت عملیات، نیازهای آینده، یكپارچگی طرح عملیات هستند. هزینه‌های عملیاتی به نیازهای یوتیلیتی سرد و گرم و همچنین هزینه‌های پمپ و كمپرسور وابسته هستند. هزینه اولیه یك شبكه به تعدادی فاكتور كه شامل تعداد مبادله کنهای حرارتی، سطوح انتقال حرارت،‌ مواد ساختار، لوله‌كشی، و هزینه تأسیسات حفاظتی و ساختارها می‌باشند وابسته است.

با یك آزمایش كوچك قوانین فوق طراح را قادر می‌سازند كه از بین 30 تا 40 اصلاحیه ممكن استخراج كند و 3 یا 4 تایی را كه به سمت بهترین اثرات هزینه كلی سوق می‌دهند انتخاب كند.

ضرورت روش پینچ جستجو در گزینه‌های اصلاح طرح مركز فرآیند، مبادله کنهای حرارتی، و سیستم‌های یوتیلیتی با هدف نهایی كاهش انرژی و یا هزینه اولیه می‌باشد.

طراحی شبكه مبادله کن حرارتی:

طراحی یك HEN جدید به بهترین شكل با استفاده از "روش طراحی پینچ (PDM)" اجرا می‌شود. كاربرد اصولی PDM یك طرح خوبی از شبكه را فراهم می‌كندكه اهداف انرژی در محدوده محدودیتهای عملی را بدست می‌دهد. این روش دو خصوصیت اساسی مهم را یكی می‌كند‌: (1) آن تصدیق می‌كند كه ناحیه پینچ یكی از ضروری ترین قسمتهای مسئله است (درنتیجه آن طرلحی با پینچ را شروع می‌كند و با حركت به طور پیوسته توسعه می‌دهد) و (2) آن به طراح اجازه انتخاب از بین گزینه‌های تطبیقی را می‌دهد.

در نتیجه طرح شبكه امتحان می‌كند كه جریانهای گرم می‌توانند بوسیله بازیابی گرما با جریانهای سرد تطبیق پیدا كنند. این بوسیله كاربرد نشانه‌های ابتكاری برای تشخیص بارهای گرمایی بر مبادله کن پینچ حاصل می‌شود. هر زوج یك جریان را به دمای هدف آن می‌رساند. از آنجاییكه پینچ مبادله کن حرارتی را به دو ناحیه گرمایی مستقل تقسیم می‌كند HEN برای هر دو ناحیه زیر و بالای پینچ به طور جداگانه‌ای طراحی شده است. زمانیكه بازیابی گرما ماكزیمم می‌شود نیازهای گرمایی باقیمانده باید بوسیله یوتیلیتی گرم فراهم شود.

روش گرافیكی نمایش گردش جریانها و بازیابی گرما "دیاگرام شبكه‌ای" نامیده می‌شود 

در همه جریانهای سرد (خطوط آبی) و گرم (خطوط قرمز) با خطوط افقی نشان داده می‌شوند. دماهای ورودی و خروجی در دو انتها نشان داده شده‌اند. خط عمودی در وسط دمای پینچ را نشان می‌دهد. دایره‌ها مبادله کن حرارتی را نشان می‌دهند. دایره‌های متصل نشده استفاده از یوتیلیتی خنك كردن و گرم كردن مبادله کنها را نشان می‌دهند.

طراحی یك شبكه بر رهنمودهای مسلمی مانند "قانون عدم تساوی CP"، "انشعاب جریان"، "منحنی نیروی محركه"، و "آنالیز مسئله باقیمانده" بنا شده است. روش مرحله‌ای با كمك یك مثال بهتر فهمیده می‌شود .

همه جفت‌های ممكن ساخته شده دو طرح بالا و پایین با هم آورده می‌شوند و معمولاً برای هزینه اولیه مینیمم اصلاح می‌شوند. بعد از اینكه شبكه بر طبق قوانین پینچ طراحی شده است بهینه كردن انرژی بیشتر تحت كنترل درآورده می‌شود. بهینه كردن شبكه شامل تغییرات پارامتری و جانمایی طراحی اولیه به منظور مینیمم كردن كل هزینه می‌باشد. برای جزئیات بیشتر در مورد طراحی HEN لینك 6 در آخر مقاله را چك كنید.

فواید و كاربردهای تكنولوژی پینچ

یكی از مزایای تكنولوژی پینچ بر روشهای طراحی سنتی توانایی آن برای تنظیم اهداف انرژی و هزینه اولیه برای یك فرآیند به خصوص یا برای یك سایت تولیدی كامل قبل از طراحی است. بنابراین در پیشرفت هر پروژه‌ای ما حوزه ذخیره انرژی و نیازهای سرمابه‌گذاری را می‌دانیم.

 

پیشرفت های كلی فرآیند

علاوه بر مطالعات حفظ انرژی تكنولوژی پینچ مهندسین فرآیند را در دست‌یابی به پیشرفتهای كلی فرآیند زیر قادر می‌سازد:

به روزآوری یا اصلاح دیاگرامهای گردش فرآیند (PFDs): پینچ ذخیره‌سازیهای موجود را با تغییر خود فرآیند كنترل می‌كند. آن نشان می‌دهد كه جاییكه فرآیند تغییر می‌كند هدف انرژی كلی و نه تنها مصرف انرژی كاهش پیدا می‌كند.

مطالعات جریان شبیه‌ سازی فرآیند: پینچ مطالعات انرژی قدیمی را با اطلاعاتی كه استفاده از شبیه‌سازی به آسانی به روزآوری می‌شود را جایگزین می‌كند چنین مطالعات شبیه‌سازی می‌تواند به اجتناب از هزینه‌های اولیه غیر ضروری بوسیله شناسایی ذخیره‌های انرژی با یك سرمایه كمتری قبل از اینكه پروژه‌ها تكمیل شوند كمك كند.

تنظیم اهداف عملی:با به حساب آوردن محدودیت‌های عملی (سیالات سخت، طرح‌ بندی، ایمنی و غیره) اهداف تئوری به منظور اینكه آنها بتوانند به شكل واقع‌بینانه‌ای حاصل شوند اصلاح می‌شوند. مقایسه اهداف عملی با تئوری امكان ضرر را بوسیله یك بینش اساسی برای پیشرفتهای طولانی مدت كنترل می‌كند.

رفع گره:آنالیز پینچ زمانی كه به طور خاص برای مطالعات رفع گره فراهم می‌شود می‌تواند به فواید مقایسه شده زیر برای یك revamp مرسوم راهنمایی كند:

كاهش در هزینه‌های اولیه

كاهش در تقاضای انرژی خاص كه امكان تولید رقابت بیشتر را می‌دهد.

به عنوان مثال

 

تعیین فرصتها برای تولید قدرت و نیروی یك شده (CHP): یك سیستم CHP خوب طراحی شده به طور قابل توجهی هزینه‌های قدرت را كاهش می‌دهد. پینچ بهترین نوع سیستم CHP كه امكانات ترمودینامیكی اصلی را بر سایت جورمی‌كند نشان می‌دهد. از سرمایه‌ها و هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری می‌تواند بوسیله تعیین اندازه طرحها برای فراهم كردن انرژی كه از بازیابی گرمای قابل ملاحظه حاصل شده جلوگیری شود. بازیابی گرما بایستی بوسیله آنالیز پینچ قبل از تعیین سیستم CHP بهینه شود.

تصمیم اینكه چه چیزی با گرمای زائد كم ارزش انجام شود: پینچ نشان می‌دهد كه چه جریانهای گرمایی زائدی می‌تواند بازیابی شود و توجه را به وسایل موثرتر بازیابی معطوف می‌كند.

كاربردهای صنعتی:

كاربردهای تكنولوژی پینچ پسشرفتهای قابل توجهی در بازده هزینه اولیه و انرژی كاربردهای صنعتی جهانی داشته است. آن به طور موفقیت آمیزی در بسیاری صنایع گوناگون از پتروشیمی و پایه‌های شیمیایی  تا غذا و كاغذ بكار برده شده است. هر دو فرآیند مداوم و batch به طور موفقیت آمیزی در یك واحد منحصر به فرد و سایت وسیع اساسی آنالیز شده‌اند. تكنولوژی پینچ به طور وسیعی برای سرمایه گذاری بر اشتباهات گذشته استفاده شده است. آن وجود سطح انتقال حرارت كم موجود در طراحی‌هارا مشخص می‌كند كه امكانات به روزآوری ارزان را نشان می‌دهد. در مورد طراحی طرحهای جدید آنالیز پینچ یك نقش خیلی مهمی را بازی كرده است و هزینه‌های اولیه را مینیمم كرده است.

یك مورد برای مطالعه:زمانیكه Pennzoil در حال اضافه كردن یك واحد شكست كاتالیستی باقیمانده بود واحد گاز با RCC و یك واحد آلكیلاسیون در اطلس تأسیسات پالایش آن در Shreveport پیوسته شد، بازده انرژی یكی از توجهات مهم در حوزه مهندسی پالایش بود. موسسه تحقیقات انرژی الكتریكی (EPRI) و فراهم كننده انرژی Pennzoil، SWEPCO از تكنولوژی پینچ برای انجام مطالعه بهینه كردن واحدهای جدید و سیستم‌های یوتیلیتی كه آنها را بیشتر از پكیج استاندارد ثبت شده ساده فرآیند كه بوسیله پروانه دهنده فراهم شده (licensor)بكار می‌بردند استفاده كردند. مطالعه پینچ امكانات ذخیره بالای 23.7% از گرمای فرآیند در سراسر انضمام گرمایی اصلاح شده را نشان می‌دهد. ذخیره خالص برای Pennzoil 13.7میلیون دلار برای ده سال تخمین زده می‌شود.

چشم انداز آینده

توسعه تكنولوژی پینچ قبل از سال 1970 شروع شده و هنوز ادامه دارد. در كنار كاربردهای آن در حفظ انرژی توسعه‌های جدید در آنالیز پینچ در حوزه‌های مینییم كردن استفاده آب، مینیمم كردن پساب، مدیریت پروژه هیدروژن، تولید پلاستیك و غیره به كاربرده شده است. تعدادی از محدوده‌های كلیدی تحقیقات اشاره وار در زیر ذكر شده‌اند.

آنالیز منطقه‌ای انرژی

با آزمایش كردن تقاضاهای انرژی كمپانی‌های متفاوت یكی شده پتانسیل برای تقسیم انرژی بین كمپانی ها می‌تواند مشخص شود. این آنالیزها می‌توانند به سمت مقدار و دمای گرمای زائد در هر منطقه صنعتی كه برای خروج موجود است راهنمایی كند. بسته به دمای این گرمای زائد آن می‌تواند برای منطقه گرمایی یا تولید قدرت استفاده شود.

آنالیز سایت كلی:

به طور نمونه فرآیندهای پتروشیمی یا پالایشی به عنوان قسمتهایی از سایتهای بزرگ یا كارخانه‌ها كار می‌كنند. این سایتها این سایتها چندین فرآیند كه بوسیله یك سیستم یوتیلیتی مركزی سرویس دهی می‌شوند دارند. دو فرآیند مصرف و بازیابی بخار از طریق لوله اصلی بخار وجود دارد. صادرات و واردات سایت برای موازنه تولید قدرت در محل بكار می‌رود. تقاضاهای خنك كردن و گرم كردن جریان فرآیند و پتانسیل co-generation سوخت محدوده سایت تقاضا شده بوسیله سیستم یوتیلیتی را مشخص می‌كند.

در چنین سایتهای بزرگی معمولاً فرآیندهای تولیدی منحصر به فرد و مركز خدمات بوسیله سازمانهای متفاوتی كه به طور مستقل كارمی‌كنند كنترل می‌شود. زیر بنای سایت معمولاً از انضمام ناكافی رنج می‌برد. برای بهبود یكپارچگی یك روش همزمان برای توجه دادن به نتایج فرآیند منحصر به فرد در طول طراحی یوتیلیتی محدوده سایت لازم است. مشابه یك فرآیند تكی یك آنالیز كلی سایت با استفاده از تكنولوژی پینچ می‌تواند برای محاسبه اهداف انرژی برای سایت كامل استفاده شود. به عنوان مثال چه مقدار بخار فشار پایین، فشار متوسط، فشار بالا باید سایت استفاده كند؟ چه مقدار بخار بایستی بالا برده شود و چه مقدار قدرت می‌تواند تولید كند؟ این همچنین به تعیین تغیرات كلیدی فرآیند كه مصرف یوتیلیتی سایت كلی را كم خواهد كرد كمك می‌كند.

شبكه پینچ

زمان بهینه كردن مصرف انرژی در یك فرآیند صنعتی موجود یك تعدادی لز ضروریات عملی باید تشخیص داده شوند. تكنولوژی سنتی پینچ بر طرحهای شبكه جدید متمركز می‌شد. شبكه پینچ ضروریات اضافی در مسائل تلفیق شده با امكانات موجود را مرتب می‌‌كند. این آنالیز شكل دهی تنگ راه مبادله کن حرارتی برای افزایش بازیابی گرما را مشخص می‌كند. سپس یك روش منظم برای حذف این تنگ راه فراهم می‌كند. این روش مرحله‌ای یك روش برای اجرای ذخیره انرژی در یك سری از پروژه‌های پی در پی فراهم می‌كند.

آنالیز سطح بالا:

گردآوری داده نیاز شده در نواحی صنعتی كار ساده‌ای نیست. با یك آنالیز سطح بالا تنها فواید و ضروریات سیستم یوتیلیتی استفاده شده است برای تعیین اینكه یوتیلیتی یك ذخیره با ارزش است. داده می تواند از فرآیندها یا واحدهایی كه از آنها استفاده می‌كنند گردآوری شود. یك آنالیز پینچ سپس می‌تواند در این تجهیزات انجام شود.

بهینه كردن قدرت و گرمای تلفیق شده:

به طور نمونه توربین‌های بخار چندتایی در مجموعه سیستم‌های بخار استفاده می‌شوند. CHP یك روش برای تعیین توزیع بار در یك شبكه توربین‌ها با بار كلی داده شده می‌دهد.

پینچ آب:

در منظر بالا رفتن هزینه‌های آب و آئین نامه‌های تخلیه دقیق‌تر آنالیز پینچ در حال كمك كردن به كمپانی‌ها برای مینیمم كردن اصولی حجم آب تازه و پساب است. پینچ آب یك تكنیك اصولی برای آنالیز شبكه‌های آب و كاهش هزینه‌های آب برای فرآیندها است. آن الگوریتم از پیش تعیین شده‌ای برای تشخیص و بهینه كردن استفاده دوباره بهترین آب، دوباره تولید كردن، و امكانات تصفیه سیال خروجی (Effluent) استفاده می‌كند. آن همچنین برای كاهش ضررهای خوراك و میزان محصول در جریانهای سیال خروجی كمك كرده است.

پینچ هیدروژن:

روش تكنولوژی پینچ بكار برده شده برای مدیریت هیدروژن پینچ هیدروژن نامیده می‌شود. پینچ هیدروژن یك طراح را برای تنظیم اهداف برای طرح تولید هیدروژن مینیمم و یا واردات بدون نیاز برای هر طرح فرآیندی قادر می‌سازد. روشها همچنین برای طراحی شبكه‌های توزیع هیدروژن به منظور دست‌یابی به اهداف توسعه داده شده‌اند. پینچ هیدروژن همچنین به سمت استفاده موثر واحدهای خالص سازی هیدروژن رهنمایی می‌كند.

نتایج

با تمام  تمهیداتی که ابزارهایی كه آنالیز پینچ فراهم می‌كند یكی از مهمترین رقابت‌ها در حضور مهندسین فرآیند انضمام مناسب ابزار پینچ در فاز طراحی فرآیند ادراكی است. تصمیمات گرفته شده در این فاز از طراحی بر روند چرخش كامل یك فرآیند موجود اثر می‌گذارد. با استفاده از ابزارهای تكنولوژی پینچ و دانسته‌ها فرآیند نتایج مطلوب را قطعی نمی‌كند. این ابزارها باید در نقطه بجا در فاز طراحی فرآیند بكار برده شوند. فقط این هدایت آنالیز پینچ بعد از تكمیل فاز طراحی فرآیند جاییكه پرامترهای بحرانی فرآیند ثابت شده‌اند اشتباه خواهد بود و آن فقط برای هدایت یك آنالیز پینچ بدون برهمكنش مستقیم با متخصصین فرآیند و واحدهای پایین دستی فرآیندی اشتباه است. آن نقش تكنولوژی پینچ برای تعیین اینكه "چه خواهد بود" است. به هر حال ورودی از سایر واحدهای مهندسی نهایتاً تعیین می‌كند "چه چیزی می‌تواند باشد.

 

 


برچسب‌ها: تکنولوژی پینچ ,

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
anthony6walls0.Page.tl سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 ساعت 09 و 27 دقیقه و 21 ثانیه
Glad to be one of many visitants on this awful website :D.
BHW چهارشنبه 23 فروردین 1396 ساعت 21 و 51 دقیقه و 10 ثانیه
Howdy I am so thrilled I found your blog page, I
really found you by mistake, while I was searching on Google
for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post
and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don't
have time to browse it all at the moment but I have book-marked it
and also added your RSS feeds, so when I have time I will be
back to read much more, Please do keep up the fantastic job.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
نویسندگان
نظر سنجی
بهترین گزینه برای افزایش ارزش پس انداز چیست؟
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :